PeerkePad • Wittem - Tilburg

Van een heilige naar een zalige ...

Aanpassingen in de route van PeerkePad

Sinds het begin van de route in 2009 zijn er nogal wat aanpassingen geweest, deels door verandering van wegen en paden, deels door de keuze van een landschappelijk mooiere of een praktischere route. In onderstaande overzicht staat per boekje wat er veranderd is.

PeerkePad I (eerste uitgave in ringband)

De onderstaande wijzigingen gelden voor de eerste editie van het PeerkePad-boekje (2009) dat hier en daar een ander route volgt dan in de latere uitgaven. Hieronder vindt u (in cursief) de correcties en verhelderingen bij deze eerste uitgave.

 

Noordwaarts 1. Wittem - Meerssen

blz 20, 10e regel: ...en volgen de gele markeringen door weilanden tot...

blz 20, 6e regel van onderen. ...linksaf. Vóór een trafostation wandelen we rechtdoor, een grindpad op. Vervolgens...

blz 21, 5e regel: de Graafstraat op (doodlopende weg). Aan het eind daarvan, bij een Y-splitsing nemen we het asfaltweggetje rechts omhoog en gaan dan rechts onder het spoor door. Meteen daarna wandelen we naar links via een graspad langs het spoor. Bij een bosrand gaan we rechts omhoog, de roodwitte markering volgend.

blz 21, 2e regel van onderen: … wandelen langs de voormalige kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand en een onlangs herbouwde stadspoort en komen langs de Barbara- en Nicolaaskerk.

Noordwaarts 2. Meerssen - Lanklaar

blz 35, 12e regel: ...maken een bocht naar rechts en vervolgens...

Noordwaarts 3. Lanklaar - Bree

Blz 49: Naast de Volmolen is nu een B&B en horecagelegenheid. 

blz 49, 11e regel van onderen: ...en wandelen na 50 m op een kruising opnieuw naar links en volgen 600 m. een breed bospad...

blz 49 onderaan. De laatste regels zijn wat verwarrend geformuleerd. Lees: ... één verharde weg, verlaten we deze spoedig: we gaan naar links langs de bosrand (en verlaten dus ook de rood-witte markering) Dit pad buigt meteen naar rechts af en blijft kronkelend door de bosrand gaan. We steken een zandweg over en uiteindelijk mondt het paadje uit op een karrenspoor, dat nog steeds de bosrand volgt. Dan zien we weer...

Informatie blz 53:

- De Pollismolen is verbouwd tot een restaurant/brasserie. In de ochtenduren en 's maandags (in de wintermaanden ook dinsdags) is het gesloten. Ertegenover is een bezoekerscentrum over het natuurgebied Kempen-Broek, dat overdag geopend is. Binnen zijn toiletten.

- De Sint-Martinuskerk staat in Beek, een wijk van Bree, waar het PeerkePad doorheen komt..

- De informatie onder de foto gaat over de Driepaalhoeve (blz 48).   

Noordwaarts 4. Bree - Achelse Kluis

Blz. 56, 9e regel van onderen: de stalen fiets- en voetgangersbrug is inmiddels groen!

Noordwaarts 7. Vessem - Abdij Koningshoeven

blz. 88, 4e regel van onderen: De Kattenbergbrug over het Wilhelminakanaal is er niet meer. We blijven aan de noordkant van het kanaal lopen tot de brug bij Haghorst en blijven daar ook aan de noordkant van het kanaal.

Blz 97,  14e regel van boven: De korte en smalle Surinamestraat is meestal afgesloten. In dat geval wandelen we vóór de Surinamestraat even naar rechts en gaan dan links via de brug Lijnsheike het kanaal over. 

Zuidwaarts 1. Peerke Donders Park - Abdij Koningshoeven

blz. 104, 14e regel van boven: Het even verder genoemde smalle steegje, Surinamestraat geheten, is meestal afgesloten. Daarom wandelen we na de Lijnsheikebrug rechtdoor en gaan rechts de Goirkestraat in. We passeren dan de kerk van het Goirke die abusievelijk verderop aan de Gasthuisring wordt gesitueerd!

Zuidwaarts 2. Abdij Koningshoeven - Vessem

blz. 106. De Kattenbergbrug langs het Wilhelminakanaal is er niet meer. We blijven daarom bij de dubbele brug bij Haghorst aan de noordkant van het kanaal tot voorbij de Beerze die we oversteken.

Zuidwaarts 4. Bergeijk - Achelse Kluis

blz 111, 11e regel van boven: Bij een T-splitsing met een klinkerweg gaan we linksaf rechtsaf en bij een grote weg gekomen gaan we naar links.

Zuidwaarts 6. Bree - Lanklaar 

blz 116, 13e regel van onderen: Na een open plek verlaten we even de roodwitte markering en volgen wij...

blz 117, 11e regel van boven: Naast de Volmolen is een B&B en een horecagelegenheid gekomen.

De informatie over de Driepaalhoeve staat niet op blz 50, maar op blz 53, onder de foto.

Zuidwaarts 8. Meerssen-Wittem

blz 124, 6e regel van boven: De Maria-nis is verplaatst naar de overzijde (naast de kerk) en de knotwilgen verderop zijn vervangen door leilinden.

Blz 124, 10e regel van onderen. De beide genoemde (onbewaakte) spoorwegovergangen werden in juli 2019 gesloten en vervangen door een tunneltje verderop richting Schin op Geul. We blijven dus het graspad langs het spoor verder volgen tot dat tunneltje onder het spoor. We gaan er rechts door heen en komen dan via het asfaltweggetje naar links in Schin op Geul.

 


PeerkePad II (tweede uitgave in ringband)

 

Zuidwaarts:

 

Plm 100 m voor een spoorweg gaan we linksaf en gaan dan rechts door een fiets- en voetgangerstunnel en komen op een straat, de Kraan. Hier gaan we rechtsaf en vóór de RK kerk naar links. We gaan na de parkeerplaats … etc.

 

We wandelen voorbij de molen tot een T-kruising en gaan hier naar rechts het fietspad op. We volgen gele wandeltekens. Dat betekent dat we meteen schuin links het bos in gaan. Let goed op de gele tekens die ons uiteindelijk brengen op een kruispunt van bospaden vóór een afdaling. Hier gaan we rechtdoor en volgen nu een blauw ruitje. Na een steile afdaling komen we uit op een asfaltpaadje en volgen dit fietspad rechtdoor. Na 300 m is links de opgang naar een panoramaheuvel.

Het is de moeite waard…

Terug op het fietspad volgen wij dat nog 80 m en gaan dan naar rechts, opnieuw…

 

We gaan onder een brug door en meteen rechts omhoog en steken via deze brug het kanaal over. We wandelen nu over een fietspad dat we volgen tot we een straat kruisen. Daar gaan we rechtsaf en nemen meteen de eerste weg naar links langs het bos. Vervolgens de eerste weg rechts en wandelen steeds rechtdoor en koersen af op de kerk van Dilsen. Daar op een T-kruising met de Europalaan gaan we naar links langs de kerk en het kasteel (administratief centrum). Bij verkeerslichten steken we de brede en drukke N78 over, vervolgens ook de Stokkemerbaan en gaan via de Oude Kerkstraat naar rechts. Bij een alleenstaande oude kerktoren gaat die over in de Watermolenstraat die we volgen tot die weer uitkomt op de Stokkemerbaan. De volgen we naar links en wandelen dan rechtdoor via de Maasstraat Stokkem binnen. Aan het eind gaan we even naar links en dan naar rechts en via de Wal bereken we een dijk.

Op de Wal ligt B&B Op de Wal; en op de dijk een watersport- en informatiecentrum met ook een verblijfsaccomodatie: Hotel De Wissen

Op de dijk gaan we naar rechts en volgen over deze dijk de fiets- en wandelroute (oranje bolletje) Op een T-kruising gaan we naar rechts en volgen een oranje driehoekje. We komen uit op een weg die ons naar links brengt naar de veerpont. En die brengt ons naar Berg a/d Maas.

Als we deze route volgen, is een mogelijke indeling voor de laatste etappes:  Bree – Stokkem 20 km; Stokkem - Houthem/St.Gerlach 26 km; Houthem – Wittem 15 km

 

… een grindpad dat we tot 50 m vóór het eind volgen. Dan gaan we via een draaihekje rechts een boomgaard in. Via opnieuw draaihekjes steken we een wei over en gaan bij een zitbank het bos in. We nemen het eerste bospaadje naar links, dat afdaalt en linksom weer stijgt . Bovenaan gaan we het bos weer uit en linksaf buigend steken we via een ecoduct de zuidrichting van de A2 over (nauwelijks zichtbaar vanwege de begroeiing). Het paadje daalt af en brengt ons over het tweede ecoduct: over de zuidrichting van de A2. We volgen het hoofdpad door het bos rechtdoor en komen op een straatje dat we uitlopen tot een ongelijke kruising in Meerssen. We gaan hier links: past. M.Sterckenstraat. Op een T-kruising gaan we rechts de Gasthuisstraat in en op de volgende T-kruising even naar links en dan meteen rechtsaf naar de Markt met de basiliek van het Allerheiligste Sacrament.

 

* Blz 70, 12e regel van boven: De twee genoemde onbewaakte spoorwegovergangen zijn sinds juli 2019 vervangen door een verderop richting Schin op Geul gelegen spoortunneltje. Dus het graspad langs het spoor blijven volgen tot dat tunneltje, daar rechts onder het spoor door en dan linksaf een asfaltweggetje op en dat verder vervolgen naar Schin op Geul.

PeerkePad II Noordwaarts

 

* Blz 78, 4e regel: Vanuit Meerssen kan men nu gebruik maken van een dubbel ecoduct over de A2. De route is daarmee 500 m korter.

… en dan rechts de Gasthuisstraat in. Na 300 m gaan we links: Pastoor Martinus Sterckenstraat. Aan het eind ervan nemen we in de bocht het straatje schuin rechts: de Cazenderstraat. Die mondt uit op een bospaadje dat we rechtdoor vervolgen. Op een kruispunt van bospaden gaan we rechtdoor langs een info-bord over het natuurverbindingsproject Kalverbos. Het paadje verlaat het bos in een bocht naar rechts en komt uit vóór een wit huis. Daar gaan we linksaf en nemen het pad over het brede linkergedeelte van het ecoduct over de noordrichting van de A2. Het pas stijgt dan naar links en gaat dan over het ecoduct van de zuidrichtng van de A2 . We komen weer in een bos en houden op een Y-splitsing van paadjes rechts aan. We dalen en gaan dan weer omhoog rechts aanhoudend. Op een T-splitsing gaan we rechtsaf. Bij een zitbank gaan we via een draaihekje een wei op en blijven het paadje rechtdoor volgen, verderop door een boomgaard. Via een draaihekje komen we op een karrenspoor. We wandelen naar links en komen na 400 m bij het plaatsnaambord ‘Bunde’. Verder blz 78, 6e regel van onderen.

 

* Blz 82, 2e alinea. Als u niet in Lanklaar hoeft te zijn, is een mooie alternatief (2 km langer) door het nieuwe natuurgebied De Maasvallei en via Stokken en Dilsen naar de Zuid-Willemsvaart.

Na de oversteek van de Maas gaan we naar rechts het fietspad op over de nieuw aangelegde dijk. Deze maakt een bocht naar links. Op een kruising van fietspaden gaan we met de fietsroute naar rechts. We buigen met de dijk mee naar links af en blijven die dijk volgen, met rechts waterplassen en het nieuwe natuurgebied Negenoord. In Stokkem verlaten we vóór watersportcentrum De Wissen de dijk naar links en gaan de Medaerstraat in. Aan het einde wandelen we even naar links dan naar rechts: de Maasstraat. Op een kruising wandelen we rechtdoor via de Stokkemerbaan Stokkem weer uit. Na 700 m steken we een beekje over en gaan meteen naar rechts: de Watermolenstraat. We blijven deze wat slingerende weg tussen huizen volgen tot we vóór ons een oude alleenstaande toren zien. Daar gaan we links aan voorbij en volgen nu de Oude Kerkstraat die naar links afbuigt, de Stokkemerbaan oversteekt en uitkomt op de brede en drukke Rijksweg N78. Die steken we over en volgen de Europalaan tot voorbij de kerk van Dilsen. Daar gaan we meteen naar rechts, de smalle Soerenbosweg op. Op een Y-splitsing houden we rechts aan. We steken de Ritserstraat over en op de T-kruising met de Allemansweg gaan we even naar rechts dan naar links en op een kruising gaan we rechtdoor de Biesestraat op en volgen die tot aan een bos. Daar, op een kruising, gaan we naar links tot een voorrangsweg. We gaan even naar rechts en dan naar links het fietspad over een oude spoorlijn. Die voert ons over de Zuid-Willemsvaart. We verlaten die direct weer en dalen linksaf naar de kanaaloever. We volgen die 200 m naar links en nemen de eerste weg links tussen de huizen. Zie verder het boekje blz 83, halverwege.

 

* Blz 84 De met kleuren gemarkeerde wandelroutes door het bos tussen de Weerstandskapel en de Volmolen zijn drastisch gewijzigd.. Dit is een nieuwe (500 m kortere) route.

Vanaf het heuveltje in het Bergerven komend gaan we terug naar het fietspad en volgen dat naar rechts. Waar na 300 m dit asfaltweggetje naar rechts afbuigt, nemen wij het bospad rechtdoor, een blauw ruitje volgend. Dit pad gaat in het bos steil omhoog. We komen op een kruispunt van paden en stappen over op de gele route en gaan rechtdoor. Let goed op de gele tekens die we verder volgen tot we het bos verlaten. Uit het bos komend gaan we naar links naar de Volmolen (café, B&B).

 

* Blz 101 5e t/m 7e regel. De spoorwegovergang bij Berkel Enschot is vervangen door een fietstunnel, een paar honderd meter noordelijker. De route is nu zo:

…rechtdoor, De Kraan op. Na 700 m gaan we links het fietspad op en wandelen door een tunneltje onder het spoor. Dan gaan we naar links tot aan een T-kruising. Hier gaan we naar rechts, negeren twee wegen naar links en op een kruising gaan we linksaf: Ridderhofpad. …

 


PeerkePad (uitgave TIC, 2018)

 

Hieronder volgen Correcties, verhelderingen, wijzigingen in de route van PeerkePad, TIC-uitgave 2018.

 

Blz 35 

De rondwandeling vanuit Wittem tot Schin op Geul en terug is 17 km lang.         

10e regel van onderen: blz. 19 = blz 17

5e regel van onderen: voordat hij op 25 23 oktober…

 

Blz 36 

13e regel van onderen: … en gaan de eerste tweede weg rechtsaf, ..

11e regel van onderen: … en daalt dan naar komt uit op een voorrangsweg…

10e regel van onderen: ... verder, tegenover vóór Hoeve de Wijngaard, …

 

Blz 38 

4e regel van boven:    … Zie blz 125 123.

7e regel van boven: In juli 2019 zijn de onbewaakte spoorwegovergangen gesloten. En is een  paar honderd meter ervóór een voormalig spoortunneltje heropend. We gaan daar doorheen en gaan linksaf langs het spoor tot aan de bosrand. Daar gaan we rechts steil omhoog…

 

Blz 40 

12e regel van boven:  …café Tivoli. We gaan daar door een klaphekje verder rechtdoor over een bospad en stuiten op een volgend hek over het pad …  

 

Blz 45 

De rondwandeling van dit deel (19 km) begint in Meerssen (blz 47 bovenaan) en gaat tot Elsloo (blz 49 onderaan); de terugweg is vanaf blz 119 onderaan beschreven. Lengte: 19 km

14e regel van onderen:          (blz 21 19).

 

Blz 46 

11e regel van boven: …over. Een karrenspoor…

 

Blz 49

6e regel van onderen: , blz 121 119 onderaan.

 

Blz 55 

De rondwandeling naar Dilsen en terug is 14 km lang.       

midden: (blz 22 20)

 

Blz 56 

midden: Zie blz 118 117 bovenaan.

 

Blz 57 

15e regel van boven:  …nu de gele route rechtdoor. Let dus op de gele wandeltekens, die ons door het bos leiden. We verlaten het bos bij een …

14e regel van onderen:          …na 100 m een bocht naar links en wandelen na 50 m op een kruising opnieuw naar links en volgen 600 m een breed bospad tot een kruising…

 

Blz 58 

14e regel van onderen:          …afbuigt over een busstation en uitkomt…

 

Blz 63

De rondwandeling van dit deel begint in Beek (blz 64 bovenaan) en is 18 km lang.

11e regel van onderen:          ..op blz 24 23.

 

Blz 64 

onderste regel… vanaf blz 114 112 middenin.

 

Blz 68 onderaan

Aanvullende informatie over de Achelse Kluis:

Nadat de laatste monniken de abdij verlaten hebben, is er geen gastenverblijf meer.

Sinds eind 2018 en is er een nieuwe RK leefgemeenschap komen wonen: de van oorsprong Braziliaanse ‘Fazenda da Esperança’ (Boerderij van Hoop), waar jongemannen mee kunnen leven als hulp bij de reïntegratie in de samenleving.

De herberg-cafetaria en de grote abdijwinkel (incl. galerie en boekwinkel) zijn er nog wel. Ze zijn open van 10.00 tot 18.00 uur (behalve maandag). In juli en augustus alle dagen open en de herberg zelfs tot 20.00 uur.

 

Blz 71 

De rondwandeling van dit deel volgt de route tot de Valentinuskapel blz 72/73 en dan de vanaf blz 108 onderaan; de lengte is 20 km.          

12e regel van onderen: Zie blz 25 23.

10e regel van onderen: toegangs-laan

 

Blz 73 

middenin:        blz 110 108.

 

Blz 75 

laatste regel:   .. we komen via een links afbuigend fietspad bij een rotonde. We gaan bij verkeerslichten naar rechts en nemen dan de Habraken, …

 

Blz 77 

15e regel van boven: Deze naar langgevelboerderij…

 

Blz 81 

De rondwandeling vanuit Vessem (17 km) gaat tot de weg Middelbeers-Oostelbeers (blz 82 onderaan) en volgt dan de beschrijving vanaf blz 104 onderaan.

15e regel van onderen: … deze etappe om stil te staan bij ‘zieken bezoeken’ als..

12e regel van onderen: …op blz 27 25.

 

Blz 82

Onderste regel:          …vanaf blz 106 104 onderaan.

 

Blz 85

1e regel: … Watermolen (maandags gesloten; en buiten de zomer ook dinsdags dicht).

 

Blz 94 

17e regel van onderen:          …drukke Ringbaan Noord over, gaan rechtdoor…

 

Blz 99 

Na de drie regels over de aard van de wandeling invoegen:

De rondwandeling langs Abdij Koningshoeven (23 km) begint hier tot onderaan blz 100 (wandelknooppunt 12).

6e regel van onderen: …gevangenen bevrijden bezoeken,

 

Blz 100

onderaan: …vanaf blz 93 90, 9e regel van onderen: vanaf knooppunt 12.

 

Blz 104

6e regel van onderen: Zie blz 84.

 

Blz 105

4e regel van boven: We passeren een ski-oefenbaan en komen…

 

Blz 107

5e regel van boven:   …naar links gaan en vóór na de brug over de Kleine Beerze…

12e regel van onderen:  Via de Habraken… deze twee regels schrappen, en vervangen door:

Via de Habraken komen we bij een rotonde die we links via het fietspad opgaan. We steken de  van links komende weg over. Op het fietspad gaan we schuin naar links… 

 

Blz 108

8e regel van onderen: … vanaf hier de onderstaande beschrijving. Schrappen:. Zuidvariant naar de Achelse Kluis. Zie blz 75.

3e regel van onderen: We volgen die naar links 2,5 1,5 km.

 

Blz 111

4e regel van boven:   van de beek af. Maar wij gaan…

 

Blz 112

middenin: Zie blz 64.

 

Blz 116

5e regel van boven:   Eerste zin vervangen door: We volgen door het bos de gele wandeltekens tot we voor een afdaling komen. Hier stappen we over…

 

Blz 121

4e regel van boven:   We gaan hier links door het draaihekje en…

6e regel van boven:…tot het sportpark van SV Meerssen. We nemen links het bruggetje over de Geul en gaan weer naar links naar de parkeerplaats.

 

Blz 122-124

De km-telling klopt niet!. Route nr 14 is 16 km lang. Bij kasteel Den Halder (onderaan blz 122) is er 3 km gewandeld; bij de Kluis van Schaelsberg 5,5 km en in Schin op Geul 7 km (blz 123). Bij het spoortunneltje (blz 124, 9e regel van boven) hebben we 10 km achter de rug.